AAA

Psühholoogia

Psühholoogia õppekava üldeesmärk on õpetada mõistma psüühikat ja inimkäitumist ning tundma psühholoogia peamisi teoreetilisi probleeme ja uurimismeetodite aluseid.

Mida õpetatakse?
Psühholoogia õppekava pakub nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Omandatakse mitmekülgsed teadmised kaasaegse psühholoogiateaduse teooriatest ja uurimismeetoditest, psühholoogia eriharudest ja erinevatest praktilistest kasutus-valdkondadest. Psühholoogia õppimist alustatakse sissejuhatavate sotsiaalteaduslike alusainetega, edaspidi muutuvad õpingud aga üha enam erialakeskseks. Õppekava raames käsitletakse inimkäitumise bioloogiliste aluseid, praktilisi inimeseuurimise oskusi,
rakenduslikku psühholoogiat ja paljut muud. Lisaks pakutakse huvitavaid valikaineid nagu mainekujundus, hindamine personali valikul, karjäärinõustamine, laste joonistuste analüüs, läbirääkimiste psühholoogia, reklaamipsühholoogia jpt.

Kes minust pärast lõpetamist saab?
Mõningad näited: psühholoog, karjäärinõustaja, töötajate värbamise ja valiku spetsialist, personalijuht, psühhoterapeut. NB! Oluline on see, et need ametid eeldavad pikaaegsemat väljaõpet ning ainult bakalaureuseõppe läbimine kõigiks neiks vajalikku pädevust ei taga –selleks on vaja läbida ka magistriõpe. Kindlasti on üheks arenguvõimaluseks ka akadeemiline karjäär.

Vastuvõtutingimused 2015

Vastuvõtutingimus Osakaal
akadeemiline test* 50%
erialakatse 50%

* akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada SAT-testi tulemusega

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.